Frantza: unu candidadu pro s’indipendèntzia de sa Polinèsia

In foto Oscar Manutahi Temaru

Oscar Manutahi Temaru, ex presidente de sa Polinèsia, est unu rapresentante istòricu de s’indipendentismu polinesianu, e ocannu intentat sa presidèntzia de sa Frantza.

A pustis de prus de trinta annos de cuntierra polìtica cun s’istòricu rivale polinesianu Gaston Flosse, polìticu autonomista ligadu a su tzentru de ispiratzione cristiana europeu, Manutahi detzidit de batire sa cumbata de s’indipendèntzia polinesiana a sa presidèntzia de s’Istadu coloniale.

Già collidas sas firmas chi li permitent de si presentare a sas eletziones presidentziales frantzesas, sa punna sua est bastante simple e crara: sa de cunvèrtere sa bìnchida sua eventuale in unu referendum pro s’indipendèntzia de sa Polinèsia.

Manutahi tenet una carrera de militàntzia polìtica chi cumintzat in su 1977, annu in su cale fundat Tavini Huiraatira, partidu indipendentista polinesianu de tzentru-manca.

Est sìndagu de Faaa (Tahiti) in s’annu 1983, e in sas eletziones legislativas dae su 1986 a su 2001 balàngiat semper prus cunsensu. In su 1995 at batagliadu contra a sos esperimentos nucleares frantzesos in Mururoa.

In su 2005 est presidente de sas Ìsulas de su Bentu (in tahitianu “te fenua Ni’a Mata’i mā”), in su 2008 presidente de s’Assemblea de sa Polinèsia Frantzesa e in su 2009 galu de sa Polinèsia.

Su 23 de abrile 2017 istamus a bìdere.