Diada: il giorno in cui sardi e catalani stringono un’alleanza

Con un comunicato bilingue (sardo e catalano) il soggetto-progetto Caminera Noa annuncia la sua partecipazione alla Diada (Diada Nacional de Catalunya). Ogni anno i catalani scendono in piazza con poderose manifestazioni di massa in occasione della loro festa nazionale, l’11 settembre, data in cui ricorre la caduta di Barcellona nelle mani delle truppe borboniche di Filippo V di Spagna durante la Guerra di Successione, appunto l’11 settembre 1714, dopo 14 mesi d’assedio.

Caminera Noa è stata invitata dall’organizzazione giovanile Arran i cui delegati sono stati conosciuti ad un incontro internazionale tenutosi a Roma da collettivi giovanili e a cui appunto avevano partecipato alcuni esponenti giovanili del nuovo progetto politico anticapitalista e per l’autodeterminazione.

L’agenda di Caminera Noa è fitta di incontri, perché oltre agli eventi politici i militanti incontreranno i cittadini del barrio Pit Roig dove l’anno scorso, in occasione del Referendum per l’indipendenza, alcuni attivisti fondatori di Caminera Noa avevano presidiato insieme al comitato locale in difesa del Referendum.

Di seguito il comunicato di Caminera Noa:

SRD

Caminera Noa at a èssere in Catalugna pro afestare sa Die Natzionale de Catalugna de su 2018.

Amus collidu s’invitu de sa gioventude indipendentista de Arran. Amus a imbiare una delegatzione  pro partetzipare a sas atividades polìticas e pro nos istrìnghere a su protzessu de indipendèntzia catalanu in momentu istòricu chi cunsideramus de importu pro totu sas natziones sena Istadu in s’àrea mediterrànea e in Europa. Picamus custa festa natzionale che a ocasione pro coltivare raportos polìticos cun àteras organizatziones catalanas chi cumbatent pro su deretu a s’autodeterminatzione de sos pòpulos..

Intre su 9 e su 13 de cabudanni de ocannu amus a èssere in Sabadell, in Cardedeu e in Bartzellona. In custa ùrtima tzitade in particulare, bi semus istados giai s’annu coladu cando, paris cun sas delegatziones de su Comitadu Sardu “pro su Referendum de sa Catalugna” (oe “pro sa Repùblica de Catalugna”), de su Fronte Indipendentista Unidu e de su Colletivu Furia Rossa amus defensadu su sègiu eletorale in s’iscola Pit Roig e semus intervènnidos in s’addòbiu de sas delegatziones internatzionales. In prus amus a torrare a addobiare su comitadu chi at defensadu s’iscola Pit Roig su 1° de santugaine de su 2017. In cussa ocasione amus tastadu sa farta de democratzia in Ispagna, chi at fatu presoneris polìticos, e s’indiferèntzia de sa majoria de sos Istados de s’Unione Europea..

Semus prejados meda de su reconnoschimentu polìticu e torramus gràtzias a sos cumpàngios e a sas cumpàngias de Arran pro nos àere invitados. Pro custu amus a partetzipare e amus a imparare dae sos catalanos una de sas maneras de conduire unu protzessu de indipendèntzia partetzipadu, allegru e batalleri.

Ischimus chi oe est in Catalugna e cras est in Sardigna. A in antis!

CAT

Caminera Noa serà a Catalunya per a festejar la Diada Nacional de Catalunya de 2018.

Vam acceptar la invitació de la joventut independentista d’Arran. Enviarem una delegació per a participar en les activitats polítiques i per a acostar-nos al procés d’independència català en un moment històric que considerem important per a totes les nacions sense Estat a l’àrea mediterrània i a Europa. Considerem aquesta festa nacional com a una ocasió per a cultivar lligams polítics amb altres organitzacions catalanes que combaten per al dret a l’autodeterminació dels pobles.

Entre el 9 i el 13 de setembre d’enguany serem a Sabadell, a Cardedeu i a Barcelona. En aquesta darrera ciutat en particular, ja hi vam ser l’any passat quan, amb les delegacions del Comitadu Sardu “pro su Referendum de sa Catalugna” (oe “pro sa Repùblica de Catalugna”), del Fronte Indipendentista Unidu i del Col·lectiu Furia Rossa vam defendre el setge electoral a l’escola Pit Roig i vam intervenir a la trobada de les delegacions internacionals. A més encontrarem encara el comitè que va defensar l’escola Pit Roig l’1 d’octubre de 2017. En aquella ocasió vam provar la falta de democràcia a Espanya, que va fer presos polítics, i la indiferència de la majoria dels Estats de la Unió Europea.

Ens fa molta il·lusió el reconeixement polític i agraïm als companys i a les companyes d’Arran per haver-nos invitats. Per això participarem i aprendrem pels catalans una de les maneres de dur un procés d’independència participat, alegre i combatiu.

Ja sabem que avui és a Catalunya i demà és a Sardenya. Endavant!

Ma se la Sardegna va in delegazione alla Diada, la Diada arriva anche in Sardegna, precisamente nella città di Alguer. Sempre con un comunicato bilingue, (questa volta italiano-catalano), la sede algherese della celebre associazione catalana Òmnium Cultural de l’Alguer, insieme all’Assemblea Nacional Catalana Itàlia, con la collaborazione  dell’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer e dell’Ateneu Alguerès, organizzano per martedì 11 settembre del 2018, in occasione della Diada Nacional de Catalunya, una manifestazione di solidarietà con il popolo catalano.

Quest’anno la Diada assumerà un valore di straordinaria importanza perché sono numerosi i dirigenti politici e culturali del movimento di liberazione catalano ancora in carcere, tra cui i due Jordi (Jordi Sanchez e Jordi Cuixart, rispettivamente a responsabili dell’Asamblea Nacional Catalana e dell’Omnium Cultural) e numerosi ex ministri ed ex dirigenti politici.

L’iniziativa algherese rilancia anche il tema del rapporto di solidarietà tra i popoli oppressi e tra le nazioni senza stato, legame che si manifesta chiaramente nell’idea di eseguire i due inni nazionali catalano e sardo.

Di seguito il comunicato bilingue e il programma completa dell’evento algherese:

Benvolgudes senyores, benvolguts senyors
l’Òmnium Cultural de l’Alguer i l’Assemblea Nacional Catalana Itàlia, amb la col·laboració de l’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer i de l’Ateneu Alguerès, organitzen per dimarts 11 de setembredel 2018, en ocasió de la Diada Nacional de Catalunya, una manifestació en solidaritat amb el pòpul català. 
A les 17.14 h, a davant del Monument per la Unitat de la Llengua, en plaça del Portal, s’encontraran los representans institucionals, les associacions i els ciutadans.
A les 18.30 h, en la Sala conferències del claustre de Sant Francesc, al carrer Major, hi siguerà la projecció de “Sense ficció.1-O”, un documentari a damunt dels fets de violència succeïts en Catalunya l’1 d’octubre del 2017, dia del Referèndum. A seguir, los intervents d’alguns testimonis que han assistit a aquellos fets en primera persona. 
L’acte siguerà obert de la coral Lo Frontuni que exegüirà l’himne català, Els Segadors, l’himne sard, Procurade ‘e moderare i la cançó algueresa Serenada (Alguer mia).
És agraïda la vostra presència
***
L’Òmnium Cultural de l’Alguer e l’Assemblea Nacional Catalana Itàlia, con la collaborazione  dell’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer e dell’Ateneu Alguerès, organizzano per martedì 11 settembre del 2018, in occasione della Diada Nacional de Catalunya, una manifestazione di solidarietà con il popolo catalano.
Alle ore 17.14, davanti al Monumento per la Unitat de la Llengua, in piazza Porta Terra, ci sarà un incontro con i rappresentanti istituzionali, le associazioni e cittadini. 
Alle ore 18.30, nella Sala conferenze del Chiostro di San Francesco, in corso Carlo Alberto, si terrà la proiezione di  “Sense Ficció.1-O”, un documentario sui fatti di violenza avvenuti in Catalogna l’1 di ottobre del 2017, giorno del Referendum. A seguire, gli interventi di alcuni testimoni che hanno assistito ai fatti in prima persona.
L’atto sarà aperto dall’esecuzione, da parte del Coro Lo Frontuni, dell’Inno catalano, Els Segadors, dell’Inno sardo Procurade ‘e moderare, e della canzone algherese Serenada (Alguer mia). 
È gradita la vostra presenza